Skip to content

Nejlepší je divadlo


Já si myslím, že v poslední dobÄ› lidé také opravdu hodnÄ› dbají na to, aby byli kulturnÄ› založení. Můj názor je takový, že v poslední dobÄ› lidé se zajímají o kulturu více než dříve. Možná je to také tím, že je kultura je v poslední dobÄ› opravdu hodnÄ› moderní. Abych se pÅ™iznala, tak i mÄ› zajímá kultura a to ne málo. Také Ätu opravdu různé kulturní vÄ›ci, jako například kulturní Äasopisy a podobnÄ›. Tohle byl vždycky můj styl. Nikdy jsem nechtÄ›la zůstat pozadu, nikdy jsem nechtÄ›la být taková, že bych tÅ™eba byla nevzdÄ›laná, nebo abych nÄ›co nevÄ›dÄ›la. Proto také odebírám ÄtvrtletnÄ› různé Äasopisy, které se právÄ› týkají kultury a tak podobnÄ›. Moje nejoblíbenÄ›jší místo v kultuÅ™e je hlavnÄ› divadlo.

V kinÄ› miluji popcorn.

To už je opravdu hodně dlouho a moje maminka mi říkala, že v divadle jsem byla poprvé ve svých pěti letech. Prý už neví, co to bylo za hru a nebo jaká to byla opera, ale ví, že prý jsem se u toho moc bavila. Prý jsem ani nezlobila a moje maminka měla právě veliký strach, že právě budu v divadle dělat nepořádek nebo nějakou neplechu. A nebo, že budu říkat, že mě to nebaví a chci jít domů. Když jsem vydržela celé dvě hodiny sedět a vůbec se ani nehnou, jsem ráda. Dneska si říkám, jak jsem to mohla vydržet.

Mám ráda pohodlné sezení.

Když maminka mi dříve říkala, že se mnou umí šít vÅ¡ichni Äerti, tak se opravdu prý divila, že jsem v divadle celé dvě hodiny ani nepípla a sedÄ›la jsem a sledovala jsem krásné celé pÅ™edstavení. Abych se pÅ™iznala, tak možná jsem to už mÄ›la v krvi, protože já si vážnÄ› nedokážu pÅ™edstavit, že bych tÅ™eba sedÄ›la nÄ›kde v divadle a nebo v kinÄ› a potom bych zaÄala dÄ›lat nÄ›jakou neplechu. A nebo bych Å™ekla, že mÄ› to nebaví. Tohle by absolutnÄ› nebyl vůbec žádný můj styl. MÄ› kino a divadlo opravdu hodnÄ› baví a myslím si, že nejsem jediná, kdo bude mít divadlo velice oblíbené. Kdybych si mÄ›la vybrat mezi divadlem a kinem, tak stoprocentnÄ› by vyhrálo divadlo.