Skip to content

Vztah může být po čase horší


Pokud může být nÄ›co po Äase horší, je to vztah s osobou, se kterou nyní jste. Pokud jste teprve na zaÄátku a už nyní se objevují problémy, bylo by dobré zamyslet se nad daným vztahem. Jestliže váš partner k Å™eÅ¡ení problémů, které se vyskytnou, nepÅ™istupuje tak, jak by mÄ›l, je dost možné, že to do budoucna nebude lepší, ale bude to daleko horší.

Mnoho lidí se zejména na zaÄátku vztahu snaží vÄ›ci pÅ™ehlížet, ale na konec to může dopadnout tak, že budete svého rozhodnutí litovat.

Je jasné, že zejména na zaÄátku vztahu ÄlovÄ›k doufá v to, že si koneÄnÄ› naÅ¡el nÄ›koho, s kým si bude daný ÄlovÄ›k rozumÄ›t, s kým nebude problém Å™eÅ¡it problémy, s kým nebude problém jezdit na dovolené apod., ale výsledku to ale může dopadnout tak, že si ve vztahu budete pÅ™ipadat sami, což dnes nikdo nechce.

dva prsty

Je mnoho lidí, kteří mají vztah ale přijdou si, jako by byli sami a žil s nimi jen nějaký spolubydlící. Bohužel je více vztahů, které to mají přesně takto, než těch, kde to funguje tak, jak by to fungovat mělo.

Je dobré, aby ÄlovÄ›k co nejdříve otevÅ™el oÄi a to proto, aby zjistil, jaký daný ÄlovÄ›k opravdu je. JedinÄ› tak se vyhnete dalšímu omylu.

dva lidé

Lidé, kteří se už nÄ›kdy spálili, to mají tak, že když s nÄ›kým zaÄínají randit, dávají si na urÄité vÄ›ci pozor a to proto, aby si nenaÅ¡li nÄ›koho, kdo bude úplnÄ› stejný, jako ex daného ÄlovÄ›ka. Kolikrát je to tak, že díky svým ex ÄlovÄ›k ví, jakého partnera nechce a tak si opravdu dává pÅ™i hledání velký pozor. Nikdo nechce být ve vztahu, kde bude Äasem vÅ¡e daleko horší, než to nyní je a nÄ›co takového je urÄitÄ› pochopitelné.

Jestliže nechcete být ve vztahu s nÄ›kým, kdo se k vám nechová hezky, mÄ›li byste si jej prověřit. Jak? Tím, že se budete daného ÄlovÄ›ka ptát na vÄ›ci, které vás zajímají. Jen tak odhalíte, zda daný ÄlovÄ›k pro vás bude vhodným partnerem nebo bude lepší podívat se po nÄ›kom jiném.