Skip to content

K čemu může sloužit rejstřík společenství vlastníků jednotek

Zatímco dříve byla v panelácích obvyklá bytová družstva, dnes se situace změnila. Nahradila je mnohem pružnější společenství vlastníků jednotek, která jsou lépe přizpůsobena moderní době. Samozřejmě, bytová družstva stále ještě existují, jejich počet však neustále klesá, a je jen otázkou času, kdy zaniknou nadobro.

Co však mnoho lidí neví, je fakt, že SVJ je oficiální organizace. Jako taková musí být registrována na příslušných úřadech a plnit povinnosti dané zákonem. Mimo jiné je také najdeme v seznamu, nazvaném rejstřík společenství vlastníků jednotek.

prakticky v každém paneláku najdeme SVJ

V něm jsou uvedena veškerá SVJ, a lze jej nalézt na internetových stránkách daného úřadu. Díky tomu v něm lze snadno vyhledávat. Zde se nám však může vtírat do mysli otázka, k čemu je vlastně takovýto rejstřík dobrý. Je však pravdou, že využít jej může i běžný občan. Samozřejmě úřadům slouží pro kontrolu toho, že vše probíhá přesně podle zákona. Vidí zde jejich hospodaření, změny předsedy, výsledky hlasování a další důležité informace. Díky tomu mohou posoudit, zda skutečně dodržují literu zákona.

Pro běžného člověka je však využití poněkud menší. Přesto to však neznamená, že není žádné. Pokud se například chce přestěhovat do nového bytu v paneláku, může si zde ověřit, zda tam skutečně společenství vlastníků jednotek existuje, a pokud ano, jak si vede.

je dobré si předem zjistit jak SVJ hospodaří

To je pro budoucí spokojené bydlení důležitější, než by se mohlo zdát. Pokud je totiž SVJ dlouhodobě ve ztrátě, je pravděpodobné, že dům samotný nebude zrovna v nejlepším stavu, neboť nejsou peníze na opravy. V takovém případě je lepší zvolit jinou variantu bydlení. Výhodou je, že se takto můžete rozhodnout ještě předtím, než prodávajícího kontaktujete. Předem tak můžete vyřadit ty nabídky, které vypadají z tohoto pohledu špatně.

Zbystřit bychom také měli v případě, že se zde velmi často mění předseda. To obvykle není dobré znamení, a pokud tuto roli nechcete převzít a snažit se vše napravit, je dobré se i tomu vyhnout. Je tedy vidět, že tento rejstřík poskytne i běžnému člověku dostatek informací. Je jen potřeba vědět, jak s nimi pracovat.