Skip to content

Zábavné hry


Mám ráda hry. Tak abych se pÅ™iznala, tak i když jim je tÅ™icet pÄ›t let, tak jsem taková docela dost hravá. No nesmÄ›jte se mi, ale znám opravdu mnoho dospÄ›lých lidí, kteří jsou také hraví. Například moje máma a také moje babiÄka. Tak ty dvÄ› by si hrály stále. Mám tím na mysli tÅ™eba luÅ¡tÄ›ní křížovek a podobnÄ›. A myslím si, že je to docela prima, protože dokud je ÄlovÄ›k zdravý, tak je to potom opravdu veliká zábava. Já si myslím, že lidé by si vůbec nemÄ›li pÅ™estat hrát, protože hry ÄlovÄ›ka právÄ› udržují mladého a také v pohotovosti. Kdybyste si tÅ™eba pÅ™edstavovali, že byste si už nemohli nikdy hrát, tak si myslím, že byste z toho byli opravdu hodnÄ› zklamaní a smutní, protože i já nyní s babiÄkou hrajeme různé hry a máme rádi hlavnÄ› karty.

Ráda hraji různé hry.

My hrajeme žolíky a také Äerného Petra. Vy si možná říkáte, že Äerný Petr je hra pro malé dÄ›ti a nebo dospívající, ale Å™eknu vám, že když tÅ™eba u toho popíjíte vínko a nebo pivo, tak je to potom opravdu veliká zábava. A nÄ›kdy když jeÅ¡tÄ› pÅ™ijdou k nám další lidé, jako jiná návÅ¡tÄ›va a nebo pÅ™ijdou tÅ™eba moje dÄ›ti, tak si s nimi klidnÄ› i zahrajeme ÄlovÄ›Äe nezlob se a nebo dámu. A můj syn umÄ›l dámu dokonce už v sedmi letech a musím říct, že v ní byl opravdu hodnÄ› Å¡ikovný.

HraÄek není nikdy dost.

A také moc ráda hraji Å¡achy, zatímco můj syn ne. Asi Å¡achy nikdo u nás moc nehraje. Nikdo nezdÄ›dil takovou lásku k Å¡achu jako já a otec. Docela hodnÄ› mÄ› to mrzí, protože právÄ› Å¡achy mÄ› opravdu hodnÄ› baví a poslední dva roky hrají Å¡achy opravdu hodnÄ› intenzivnÄ›, jenomže rozhodnÄ› nechci nikoho do niÄeho nutit, protože mÄ› by se také nelíbilo, kdyby mÄ› nÄ›kdo nutil do nÄ›Äeho, co bych nechtÄ›la dÄ›lat. Ale když už jsme u tÄ›ch Å¡achů a dalších deskových her, tak také hrajete Å¡achy a nebo jiné deskové hry? Protože mnoho lidí mi říká, že už deskové hry nehrají, že to prý už zbyteÄné a že je to zastaralé a že tÅ™eba radÄ›ji hrají jiné hry. Jako například na mobilu a nebo poÄítaÄi.