Skip to content

Láska a její kouzlo


Láska je velice krásná vÄ›c, která je prostÄ› úÄinná a pomůže uzdravit bolavou duÅ¡i. Může se stát že nÄ›kdo prostÄ› hledá lásku nÄ›kolik let než potká tu pravou, protože když nÄ›kdo nÄ›koho potká, tak prostÄ› se tÅ™eba hned ten ÄlovÄ›k nezamiluje. TÅ™eba se mu ten ÄlovÄ›k líbí, ale není to taková ta skuteÄná láska. Ta skuteÄná láska vypadá úplnÄ› jinak od té, než když se vám nÄ›kdo líbí, protože ta skuteÄná láska ÄlovÄ›ku dodá víc energie, a víc upřímnosti. Lidé se troÅ¡ku zmÄ›ní i kvůli lásce a kvůli zamilovanosti. Když je ÄlovÄ›k zamilovaný tak opravdu to zmÄ›ní i tu duÅ¡i toho lidského ÄlovÄ›ka, protože ona má takové kouzlo. Láska je velice kouzelná a každý lásku vidí troÅ¡ku pod jiným pojmem, protože láska je opravdu nÄ›co vzácného a hlavnÄ› ta zamilovanost je skuteÄná.
 
Láska
 
Pokud se vám nÄ›kdo líbí, tak to nikdy není taková ta láska jako když opravdu nÄ›kdo Å™ekne slovo že je zamilovaný. Když už nÄ›kdo Å™ekne že je zamilovaný, tak už to beru troÅ¡ku jinak, než když se mu nÄ›kdo líbí, protože zamilovanost je mnohem víc intenzivní a zmÄ›ní toho ÄlovÄ›ka. TÅ™eba ten ÄlovÄ›k se chová jeÅ¡tÄ› mnohem líp než když se choval pÅ™edtím. Opravdu láska je velice kouzelná a má v sobÄ› velké kouzlo, a vždycky bude mít kouzlo. Když bude ten ÄlovÄ›k doopravdy skuteÄnÄ› upřímnÄ› zamilovaný do toho ÄlovÄ›ka a nebude se mu pouze líbit, tak vždycky v té lásce musí být obrovská zamilovanost, protože když tam není ta láska, tak to nebude nikdy fungovat.
 
Láska
 
Když je ÄlovÄ›k v nouzi, tak láska hodnÄ› pomáhá, protože láska je od přírody pÅ™irozená a každý potÅ™ebuje být milován. ProstÄ› láska je to nejvÄ›tší kouzlo, které ÄlovÄ›k může v sobÄ› mít a léÄi to duÅ¡i. Každý potÅ™ebuje tu lásku, protože když není láska, tak ÄlovÄ›k nikdy nebude Å¡Å¥astný. Å tÄ›stí je v lásce, tak proto musí být Å¡Å¥astný v lásce. Láska je od toho, aby byl ÄlovÄ›k Å¡Å¥astný.